Ga naar de inhoud

Creëren van teams in de Horeca en het bevorderen van een goede werkomgeving

Werving & training

Cooking Europe. Tilburg, Juni 4 2022

Volgens directeur Theo Immers van het NCPSB (nationaal centrum preventie stress en burn-out) vertoont 82% van de jonge bevolking in Nederland, symptomen van stress of een burn-out. Wij zijn van mening dat dit een zeer hoog percentage is en dat er waarschijnlijk veel factoren een rol spelen bij de oorzaken van stress. 

 

Bij Cooking Europe willen we ons concentreren op hoe deze cijfers de horecasector beȉnvloeden en hoe we restaurants en hotels kunnen helpen bij het creëren van stabiele teams. 

 

De basis van een horecaconcept of -project is gericht op het maken van een moment van ontspanning en plezier voor de klant. Zodra de klant een gevoel van stress waarneemt bij een van de medewerkers van het restaurant, de bar, of het hotel, is het aannemelijk dat de klant geen fijne ervaring aan het bezoek overhoudt en ook niet meer zal terugkomen. Een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste factor van een horecabedrijf, is de menselijke factor.

 

Hoe waardeert de klant de persoon die hem bedient? Werken aan het geluk en comfort van de werknemers is essentieel zodat er geen negatieve situaties ontstaan die de klant kunnen beȉnvloeden. 

 

Welke parameters of doelstellingen moeten we in ons restaurant of hotel implementeren om een goede werkomgeving te creȅren?

 

 

 

Staff for your restaurant

Bedrijfsstructuur.

Het restaurant moet een afgebakende en duidelijke structuur hebben en tevens voorzien zijn van een goed procedurehandboek. Er moet voor alle restaurantmedewerkers duidelijkheid zijn over de manier van werken en wie de bedrijfsdoelen leidt. 

 

Kwaliteit en originaliteit.

Als de restaurantmedewerkers merken dat wat ze presenteren of bereiden niet voldoet aan de verwachting van de klant, dan zullen ze waarschijnlijk geen voldoening krijgen uit het werk. Belangrijk is dat het gastronomische concept origineel, kwalitatief en aangepast aan de doelgroep is. 

 

Selectie van het juiste personeel.

We zien dat er op dit moment een zeer grote vraag is naar personeel in de horeca. Dit kan tot gevolg hebben dat veel restaurants en hotels de verkeerde mensen werven omdat ze een snelle behoeften hebben aan personeel. Het is daarom erg belangrijk om een goede structuur te hebben voor talentselectie. Dit zorgt voor de selectie van het juiste personeel dat kan bijdragen aan een goede werkomgeving. 

 

Monitoren van personeelszaken.

Door de werkdruk, het stressniveau, de kwaliteit en het geluk van elke werknemer tijdens de contractperiode te monitoren, ontstaat een fijne samenwerking en balans in het team. Door het monitoren van werknemers kan er sneller geanticipeerd worden op een eventuele negatieve situatie en door regelmatig individuele en groepsbijeenkomsten te houden, zullen alle medewerkers zich beter op hun gemak voelen in het restaurant of hotel. 

 

Goede werkomstandigheden.

Natuurlijk moeten restaurantmedewerkers een salaris hebben en goede arbeidsvoorwaarden, maar goede werkomstandigheden kunnen ook belonend zijn. Denk daarbij aan communiceren, verbinden, luisteren… 

 
 
 

Bij Cooking Europe gebruiken we nog veel meer parameters en doelstellingen om onze klanten te helpen. We vormen teams en handhaven de kwaliteit door middel van personeelsselectie, trainingen, groepservaringen en adviesbureaus om de werkomgeving te bevorderen

 

Andere interessante Food & Beverage artikelen van onze blog:
Productos para restaurantes

Producten voor uw restaurant

23 Mei 2022

Kent u het belang van het product bij de ontwikkeling van een menukaart voor uw restaurantconcept?

Lees artikel
Creative concept restaurant

Identiteit van het gastronomische concept

16 Juni 2022

Hoe u een innovatief en winstgevend concept voor uw horecabedrijf creëert.

Lees artikel